Hjälp för lärare / lektionsunderlag

Förena Rubik's kub och matte. Glöm inte att även bekanta dig med vår nybörjarguide som finns här.

Lektion 1 - Bekanta dig med kuben

Lektion 2 - Vrid på kuben

Lektion 3 - Mät kuben

Lektion 4 - Bygg en kub

Lektion 5 - Antal blandningar

Checklista - Rubik's checklista