Du Kan Fixa Rubiks Kub

Regler för kvalificeringen till Skol-SM i Rubik's kub
Här följer information så att kvaltävlingarna runt om i landet skall genomföras så rättvist som möjligt.

Blandning
Kuben ska blandas slumpvis med 30 st vridningar (den tävlande får inte blanda sin egen kub). När kuben är blandad täcker man kuben så att den tävlande ej ser den.

Inspektion
När den tävlande är redo får han/hon inspektera kuben under max 15 sekunder. När den tävlande sedan lägger ner kuben så täcks den åter och placeras mellan den tävlandes händer som placeras med handflatorna nedåt på bordet.

Tidtagning
Så fort den tävlande lyfter händerna och plockar upp kuben så startas tidtagningen. När kuben är löst så läggs den ned på bordet och tidtagningen stoppas. Tidtagning ska göras med tidtagarur som visar hundradelar.

Antal försök
Varje tävlande gör 5 försök, det bästa och det sämsta stryks och från de tre kvarvarande beräknas medelvärdet.

Rapportering
Resultaten (medelvärdet angivet i hundradelar) för varje deltagare rapporteras in via email till: niclas@alega.se I rapporten ska anges alla deltagares namn, födelseår, skola och emailadress. Den som skickar in rapporten ska ange namn, email, telefon och vad han/hon har för uppdrag i elevråd/förening på skolan. Rapporten måste skickas in senast den 31 oktober.

Niclas Ohlsson
Alega Skolmateriel AB
niclas@alega.se